Proč sláma?

Výhody domu s izolací ze slaměných balíků:

   • jde o absolutně nejekologičtější izolační materiál a to i mezi přírodními materiály, ekologická stopa se blíží nulovým hodnotám, ve studiích zohledňujícím i ukládání uhlíku ve slaměné izolaci vychází dokonce jako pozitivní činitel.
   • cena: narozdíl od jiných ekologických stavebních materiálů je sláma levná a to dokonce levnější než nejlevněší konvenční izolace – polystyren. 1 balík stojí cca. 50kč, stejné množství konopné izolace cca. 500kč
   • slaměný dům je tak ekologický produkt, který nemá vyšší cenovku než konvenční stavba
   • nabízí výhodné tepelně-izolační parametry: zateplení slaměnými balíky o obvyklé tloušťce nabízí hodnoty blížící pasivnímu domu. Tedy redukuje každoroční náklady na vytápění na minimum.
   • difuzní otevřenost:  to znamená zdraví prospěšná výměna vzdušných par = bydlení ve slaměném domě je zdravé,  úroveň vlhkosti je ideální pro dýchací systém člověka.
   • možnost provádět i formou workshopů, s rodinou, přáteli, svépomocí s podporou našeho vedení.

Sláma jako ekologický stavební materiál
Sláma ve formě slaměných balíků je široce dostupný ekologický izolační materiál. Jde v podstatě zemědělský odpad  jehož ekologická stopa je ve srovnání s jinými izolačními materiály, aď už syntetickými či přírodními (ovčí vlna, konopí, dřevovlákno)  prakticky nulová. Cena slaměných izolací je přitom v porovnání se srovatelnými přírodními izolacemi řádově nižší. (Cena za m² slaměné izolace se pohybuje od 70kč za materiál v ceně za materiál,  na rozdíl od srovnatelných přírodních izolací, kde se cena za obdobný izolační výkon pohybuje minimálně od 500-1000 kč/m2.). Sláma u nás přitom s často končí spolu-spalováním v tepelných elektrárnách, jelikož se v zemědělství využije jen menší část její roční produkce. Jde tedy de-fakto o recyklaci.

 

Nízko-energetické a ekologicky designované domy
Naší filosofií  je stavět domy energeticky úsporné či soběstačné v průběhu svého provozu a zároveň i takové, které jsou udržitelné i z hlediska použitých materiálů. Slaměný dům splňuje oba parametry. Slaměný balík samotný vykazuje také velmi dobré izolační vlastnosti.

Ve středně velkém slaměném domě vytápěným akumulačními kamny, protopíte přibližně 5 m³ dřeva za zimu, tedy asi 7000kč. Což je velmi výhodná bilance.

Součinitel tepelné vodivosti, dle měření FASBA  byl stanovený na λ=0,052 W/m.K při balíku uloženém ve stěně nastojato, což je jen asi o třetinu horší než kvalitní expandovaný polystyren – λ=0,035 W/m.K. Přitom ale musíme brát v úvahu, že balík je ve zdi většinou celý –  tedy v šířce  36 cm oproti polystyrénu, který tvoří jen vnější izolaci, tedy většinou nějakých max 20 cm. Díky tomu slaměný dům při správném provedení snadno dosáhne velmi dobrých tepelně izolačních kvalit, blížících se pasivním stavbám. A zajišťuje vysoký tepelný komfort interiéru.

Graf demonstruje množství potřebné vložené energie do produkce jednoho m2 různých druhů izolace, slaměné izolace je na první příčce.

V ČR tvoří většinu staveb využívající slámu dřevostavby, tedy dřevěná nosná konstrukce nese váhu střechy a ručí za stabilitu objektu. Sláma zde tvoří pouze výplň stěn mezi stojnami, případně izolace střechy, kde jsou balíky mezi krokvemi. Vnější stěny jsou pak ošetřeny trvanlivou vápennou omítkou s antibakteriálními účinky, případně hliněnou omítkou s voděodolnou úpravou, nebo dřevěnou fasádou. Vnitřní hliněné omítky bývají většinou hliněné 2-5 cm silné.

Tyto vnitřní hliněné omítky, pak pomáhají funkci tepelné akumulace. Tedy omítky v sobě drží  teplo v okamžiku, kdy netopíte. Třeba v noci nebo když jste několik dnů nebo i týden na dovolené.  Oproti levným dřevostavbám využívajícím konvenční lehké materiály (minerální či skelnou vatu, obklady jen z OSB desek a sádrokartonu) má v tomto slaměný dům díky těžkým hliněným omítkám i díky vysoké měrné tepelné kapacitě slaměných balíků (c=2100 J/(kg.K) ) jasnou výhodu.

Slaměný dům tak vytváří stabilní vnitřní prostředí, jakousi zásobárnu tepla, která je kromě zmíněného podpořená i využitím příček z nepálené hlíny nebo vhodným designem rozmístením oken v domě. Disciplína zvaná solární design, tedy právě využití slunečních zisků ze správě rozmístěných okeních otvorů v kombinaci s akumulační kapacitou težkých hliněných materiálů, dokáže zajistit naprosto minimální potřebu vytápět vaše obydlí a v létě zase příjemné chladné vnitřní klima.

Hlína, dřevo i slaměné balíky pro stavbu vašeho domu přitom mohou být pořízeny lokálně a splňovat tak i kritérium využívání  materiálů dostupých z blízkého okolí. Což je bebefit, jak pro vás tak pro přírodu.