O nás

 

 

Jsme StrohNatur.cz v Česku se etablující firma či „team“, jejímž posláním je zejmén propagace a praktická činnost v oblasti slaměného stavitelství. Zabýváme se  projekcí  a stavbou slaměných domů, organizací workshopů provádění slaměných izolací a workshopů hliněných omítek. Zabýváme se též izolací existujích staveb a vzdělávací činnosti v oboru.  Chceme stavět slaměné domy kvalitně, moderně i tradičně a přitom všem s citem.

Jádro našeho týmu tvoří Mgr. Jakub Jirků a Ing. Viktor Gach. Oba jsme v posledních letech byli a stále i jsme,  členy rakouského kolektivu StrohNatur, který se již šestnáct let zabývá využitím slámy ve stavebnictví. Věnuje se dřevostavbám se zateplením ze slaměných balíků, stavbami z nosné slámy a propagací slaměného stavitelství v ČR, Rakousku a v Evropě.

Pod vedením předního evropského specialisty na slaměné stavitelství – Herberta Grubera  jsme mimo jiné v roce 2017 absolvovali roční výukový program STEP, na jehož konci jsme se stali, dle Evropsky uznávané klasifikace ECVET, certifikovanými slaměnými stavebníky. K tomu jsme nasbírali zkušenosti z realizace více než desítky projektů: dřevostaveb konvenčních půdorysů, hobitích domů, domů se zelenou střechou, kupolí, zateplování stávajících staveb. Tyto stavby byly provedeny s hliněnými či vápennými omítkami nebo opláštěné dřevěnou fasádou. Naše zkušenosti z Čech, Rakouska i dalších světa teď chceme přinést i na vaše staveniště.

O nas: 
Viktor Gach je stavení inženýr, absolvent Fakulty stavební VUT v Brně, kde dokončil navazující magisterské studium zakončené diplomovou prací na téma Multifunkční dům. Jedná se o čtyřpodlažní dům v městské zástavbě, kde tepelně izolační obálku tvoří slaměné prefabrikované panely. V Rakousku i v ČR se zabývá projektováním slaměných domů, včetně vypracování stavební dokumentace pro stavební povolení. Na „bojišti“ na stavbách, se pohybuje již od malička, takže je to univerzální muž tisíce tváří a řemesel.

Jakub Jirků je přírodní stavitel, původním vzděláním environmentalista, jenž se již při studiích se věnoval studiu orgganické architektury. Přírodním stavitelství se prakticky zabývá od roku 2014, od roku 2016 pak pracuje s Herbertem Gruberem a týmem StrohNatur.at. Podílel se na projektech ve Švédsku, Belgii, Francii, Rakousku, Slovensku, Německu, v Chile a dalších zemích světa. V roce 2019 řídil tým, který zrealizoval první samonosný slaměný dům v Německu o úctyhodných 168m2. K jeho hlavním zálibám patří práce se dřevem.

Naší spolupracovnící je taky Claudia Aracena Oliver.  Která s námi spolupracuje při pořádáním semniářů a workshopů na téma hlína, hliněné omítky, techniku rammed earth, adobe, quincha, lehkou-hlínu, hliněné dekorace a práce s přírodními pigmenty. Je také účastnicí výcvikového programu STEP rakouské asociace ASBN, aby se stala certifikovanou stavitelkou ze slámy. Její práce se zaměřovala především na participativní workshop pro ženy, rodiny a děti (festivaly, školy, muzea a nevládní organizace) @nomadicecoschool. Claudia má titul v oboru vizuální umění se specializací na umění žáru (artes del Fuego) sochařství a výtvarné výchovy. Zakládající člen Chilské asociace přírodní budovy (Gremio Bioconstrucción Chile).

 

  

Naše vize je precizní provedení a odborný návrh podpořený znalostmi ze stavební fyziky a konvenčního stavitelství. Dále podporujeme šíření poznatků z organizací jako například ASBN, ESBA, FASBA a následné urychlení evropského vývoje v tomto odvětví, proto veškeré zde zveřejněné znalosti a know-how nebráníme šířit, jen prosíme o uvádění autorů 🙂

Slaměné stavitelství, jak se domníváme, má před sebou skvělou budoucnost, důkazem je rostoucí poptávka po celé Evropě, jak víme z jednotlivých národních organizací. Patrně také proto, že sláma se jeví jako zatím nejekologičtější a zároveň nejlevnější tepelně-izolační materiál. V kombinaci s hliněnými, vápennými omítkami a dřevem, optimalizovaným vytápěním přitom  přináší možnost skutečně zdravého a přitom moderního bydlení s rozumnou cenovkou.

Autory fotografii na těchto stránkách jsou: Jakub Jirků, Herbert Gruber, Viktor Gach.