O nás

Jsme mladí slamění stavitelé Mgr. Jakub Jirků a Ing. Viktor Gach. Oba jsme v posledních letech pracovali a stále pracujeme pro rakouskou firmu StrohNatur, která se již šestnáct let zabývá využitím slámy ve stavebnictví. Věnuje  se dřevostavbám se zateplením ze slaměných balíků, stavbami z nosné slámy a propagací slaměného stavitelství v Rakousku a v Evropě.

Pod vedením předního evropského specialisty na slaměné stavitelství – Herberta Grubera a dalších lektorů jsme v roce 2017 absolvovali roční výukový program STEP, na jehož konci jsme se stali, dle Evropsky uznávané klasifikace ECVET, certifikovanými slaměnými stavebníky. K tomu jsme nasbírali zkušenosti z realizace více než desítky projektů: dřevostaveb konvenčních půdorysů, hobitích domů, domů se zelenou střechou, kupolí, zateplování stávajících staveb. Tyto stavby byly provedeny s hliněnými či vápennými omítkami nebo opláštěné dřevěnou fasádou.

Viktor je absolventem Fakulty stavební VUT v Brně, dokončil navazující magisterské studium zakončené diplomovou prací na téma Multifunkční dům. Jedná se o čtyřpodlažní dům v městské zástavbě, kde tepelně izolační obálku tvoří slaměné prefabrikované panely. 

Jakub vystudoval katedru environmentálních studií v Brně a studium i diplomovou práci zasvětil organické architektuře. Přírodnímu stavitelství se prakticky věnuje od roku 2015, od roku 2016 pak pracuje s Herbertem Gruberem a týmem StrohNatur.at. Pracoval na projektech ve Švédsku, Belgii, Francii, Rakousku, Německu, v Jižní Americe a na dalších místech. V roce 2019 řídil tým, který zrealizoval první samonosný slaměný dům v Německu.

Naší spolupracovnící je taky Claudia Aracena. Chilská expertka na hlínu, hliněné omítky, zdi, techniku rammed earth, adobe, quincha, lehkou-hlínu, hliněné reliéfy a dekorace, práci s přírodními pigmenty.  Claudia se část roku zdržuje v Evropě a spolupracuje s námi a s předními evropskými specialisty na hliněné stavitelství.

Naše vize je precizní provedení a odborný návrh podpořený znalostmi ze stavební fyziky a konvenčního stavitelství. Dále podporujeme šíření poznatků z organizací jako například ASBN, ESBA, FASBA a následné urychlení evropského vývoje v tomto odvětví, proto veškeré zde zveřejněné znalosti a know-how nebráníme šířit, jen prosíme o uvádění autorů 🙂

Slaměné stavitelství, jak se domníváme, má před sebou skvělou budoucnost, důkazem je rostoucí poptávka po celé Evropě, jak víme z jednotlivých národních organizací. Patrně také proto, že sláma se jeví jako zatím nejekologičtější a zároveň nejlevnější tepelně-izolační materiál. V kombinaci s hliněnými, vápennými omítkami a dřevem, optimalizovaným vytápěním přináší možnost skutečně zdravého a přitom moderního bydlení. Se vším komfortem.

Odkaz na naše originální stránky a realizované projekty.

Welcome to StrohNatur