Slaměné domy s dřevěnou nosnou konstrukcí

Nejčastější způsob, jakým jsou slaměné domy realizovány, je nenosná sláma, tedy specifická dřevostavba, jejíž zdi jsou izolované slaměnými balíky. Taková konstrukce má jednoduše dané statické vlastnosti, lze zvolit takřka libovolný tvar domu,  rozložení a množství oken a dveří, rozvržení místností, střešní krytinu a možnost volby více podlaží.  Dále také libovolné řešení povrchů stěn ‒ buď formou hliněných a vápenných omítek či případně zaklopení balíků zvenčí dřevěnou fasádou.  Slaměná dřevostavba zkrátka nabízí komfort zdravých přírodních materiálů a poměrně jednoduchou realizaci.

Nutná je samozřejmě konfigurace dřevěných konstrukcí přímo pro slaměné balíky. V zásadě pracujeme tak se dvěma základními typy konstrukce. Double post (dvojitý trámek) a CUT construction (z anglického Cells Under Tention)

Technika Double post (níže na obrázku) sestává jednoduše ze dvou trámků mezi spodním a horním věncem, které se opakují vždy po šířce balíků, mezi ně jsou pak balíky instalovány a ukotveny. Hlavními výhodami této techniky je vysoká nosnost, libovolná volba povrchů stěn (omítky, desky, dřevěná či kovová fasáda) a snadná instalace elektrického vedení, instalací či závěsných prvků.

Více příkladů zde:

Technika CUT (v česku známá jako fošinková konstrukce) pak sestává jen z jednotlivých centrálních sloupků, které se pravidelně opakují (podle šířky balíku) a mezi nimiž jsou balíky speciálními latěmi ukotveny v konstrukci.  Výhoda této techniky je především  úspora dřeva a z ní vyplývající značná minimalizace tepelných mostů a tedy úspora energie. Mírnou nevýhodou je menší variabilita vnitřních a vnějších povrchů a nižšší nosnost.  Technika  CUT je pak vhodná i pro realizaci organicky tvarovaných slaměných domů, eliptických, kruhových tvarů atp.

Pro klasický rodinný dům je patrně ideální spojení těchto dvou technik, double post: kuchyně, koupeny, okna – místa, kde je třeba něco instalovat na povrchy. CUT: Zbytek stěn.  Tato kombinace, kterou na vám v ideálním případě sami projektujeme, spojuje efektivní využití – úsporu dřeva a maximální užitnost a nosnost stavby.

Speciálním typem techniky CUT je nenosná konstrukce, kdy slaměná zeď nenese váhu střechy ‒ v takovém případě je tloušťka použitého dřeva minimalizována až na 2,5 – 3 cm. Tato skladba je vysoce energetiky výhodná, vyžaduje však přídavnou nosnou konstrukci ‒ většinou (situovanou) viditelnou uvnitř interiéru. Proto je využívána především v případě, kdy zákazník speciálně  vyžaduje  pohledovou nosnou dřevěnou konstrukci, realizovanou například tradičními tesařskými spoji, kulatinou a podobně. My jsme takovou konstrukci realizovali na dvou „hobitích“ domech ve Švédsku a horním Rakousku, kde byly konstrukce prováděny klasickými tesařskými spoji, kulatinou a s reciprokálními střechami.

 

 

Poptejte si nás zde