Kurzy

Hlína a pohyb –  25.-30. července 2023

Zveme vás na šesti-denní úvodní kurz stavby domů či rekonstrukcí s využitím přírodních materiálů, zejména slaměných domů. Kurz bude praktický i teoretický a proběhne na přístavbě historického domu v obci Bukovno.

Obsah kurzu:

> Jak na stavbu slaměného domu?

> Slaměný dům: levně a hravě (?), proč vlastně stavíme slaměný dům?

> Výhody (a nevýhody?) domů ze slaměných balíků x domy s  konopnou, lněnou, konvenční izolací.

> Hliněné a vápenné omítky, jak na ně a proč?

> Stavebně fyzikalní parametry slaměných domů: Pasivní či nízko-energetický dům?

> Základní konstrukční principy slaměných domů a praktické ukázky.

 

Prakticky:

> Ukázka realizace dřevěné konstrukce pro slaměnou zeď.

> Izolace zdí slaměnými balíky, ukázka 2 technik.

> provádení slaměných izolací profesinálním způsobem: jak docílit maximální efektivity bez tepelných mostů

> detaily práce se slaměnými balíky, řešení detailu  oken, příprava na omítky

> příprava omítek z místní hlíny, testování, vzorky

> aplikace hrubých hliněných omítek z místní hlíny

První den kurzu proběhnou teoretické přednášky na výše uvedená témata. Kurz je jinak zaměren především prakticky, kdy si při praktické činnosti na 1-2 stěnách ukážeme příklady dvou technik izolace slaměnými balíky a jejich dokonalou přípravu na omítání. K vidění (a popř. vyzkoušení) budou i ukázky zateplení jinými přírodními materiály – dřevovláknité desky, lněná/konopná izolace.

Neopomenuty budou na ukázky řešení různých detailů: prostupů oken, přípravu pro instalaci elektrických zásuvek.

Poslední 2 dny kurzu budeme věnovat přípravě směsi hliněných/jílových omítek z místního jílu, kdy pomocí testování najdeme vhodný míchací poměr a následně je aplikujeme na slaměné zdi.

Součástí kurzu budou pro zájemce i ranní a podvečerní pohybové aktivity (joga, tvůrčí pohyb).  Popřípadě procházk po okolí. Pro zájemce z řad partenerů/ek možno rozšířit na celodenní aktivitu. Večer možnost táborového ohně či návštěvy místní kultury.

Lektory budou zkušení stavitelé slaměných domů se zkušení z více než 25ti projektů v ČR i Evropě, Mgr. Jakub Jirků Ing. Viktor Gach. Lektorkou  jogové a pohybové části bude Zuzana Smetáčková.

Cena kurzu: 4500 kč

Ubytování:  Ve stanu na louce nebo vlastní v penzionu  v blízkém okolí.

Strava: Veganská, pro zájemece vyjímečně masitá: 500kč/os/den

Program:

25.7.

9-11h Úvodní setkání a seznámení se s místem.

11-13h Přednáška téma: Slaměný dům, proč stavíme slaměné domy?

13-14:30 polední pauza

14:30- 18:00  Přednáška, jak a stavbu slaměného domu, konstrukční principy, technické parametry

19:00 Oheň

 

26.7. 9-18h Seznámení se s technikami izolace slaměnými balíky, příprava pomocné konstrukce

27.7 9-18h Praktické provádení stěny ze slaměných balíků, ukázky řešení dílčích detailů

28.7. 9-18h Příprava omítek z místní hlíny: Testovaní a vzorkování místní hlíny,

příprava mixu.

29.7.9 9-18h

Aplikace hliněných omítek z místní hlíny. Ukázky ruční i strojní techniky.

30.7. 9-15 Aplikace hliněných omítek z místní hlíny, řešení detailů, oken zásuvek a podoně

16h  zakončení kurzu

 

 

Kurz práce se slaměnýmí balíky na domcích v Hradci Králové – 11.-16. 7. 2022

Jedním z našich velkých projektů v tomto roce je stavba dvou rodinných domků u Hradce Králové. Začátkem července budete mít možnost se účastnit workshopu, který se bude konat ve spolupráci s našimi rakouskými kolegy a mezinárodními účastníky. Lektorem bude i náš velký učitel a přítel Herbert Gruber celoevropský propagátor slaměných domů.

Kurz omítání hliněnými a vápennými omítkami na domcích v Hradci Králové – 25.-29. 7. 2022

Následujícím kurzem v této sérii bude i realizace hliněných a vápenných omítek.  Tentokrát pod vedením Michaela Fisherera z Německa a nás ze StrohNatur cz. Ukážeme si strojní i ruční aplikaci hliněných omítek v interiétru i vápených v exteriéru. A dozvíte se, jak zacházet s těmito přírodními omítkovými od fáze zpracování až po fázi aplikace.

Přihláška na kurzy ZDE

Máme ještě několik posledních míst na oba kurzy neváhejte napsat.

Minulé kurzy:

Kurz stavby slaměného domku „krok za krokem“ Farma Naděje – Dobrovítov 14. 5 –  10. 7. 2021

Dovolujeme si Vás pozvat na sérii workshopů, které proběhnou na Farmě Naděje v Dobrovítově, místě, kde se starají o zachráněná zvířata z prostředí průmyslových farem a dávají jim příležitost k novému životu! Více zde: farmanadeje.cz Podpořte je a připojte se!

Budeme zde realizovat pobytový domek pro dobrovolníky na farmě, postavený  ze dřeva, slámy a hlíny. Půjde tedy o dřevostavbu izolovanou slaměnými balíky s hliněnými a z vnějšku vápennými omítkami, se zelenou střechou a přírodní  podlahou.

Domek bychom rádi postavili formou kurzů, na kterých se naučíte vše podstatné pro stavbu menšího slaměného domku.

Kurzy budou mít z důvodu epidemiologické situace omezenou kapacitu a budeme přísně dodržovat hygienická pravidla. Jelikož však věříme  ve zlepšení situace, dovolujeme si Vás pozvat.  A to v těchto termínech:

Tesařský kurz I.: 14. – 16. května –  Praktický workshop provádění dřevěné konstrukce stěn, popř. střechy, izolace střechy slaměnými balíky. Úvod do tématiky dřevěných konstrukcí a přehled skladeb slaměných stěn a kompozic střešní konstrukce. Doporučujeme.

 

 

Kurz provádění izolace slaměnými balíky + detaily: 28. – 30. května
V rámci tohoto kurzu porozumíte základním principům stavby slaměného domu a skladbám stěn. Dále se naučíte, jak postavit stěny ze slaměných balíků a kvalitně izolovat zdi slámou, aby se minimalizovaly tepelné ztráty a optimalizovala efektivita izolace.
Naučíte se i další:
tipy a triky: Jak připravit elektro instalace: výroba krabiček rozvodů a ukázka instalace do slaměné zdi. Jak z balíků tvořit organicky tvarované zdi. Jak připravit podkladový rákos pro omítání na dřevěné povrchy.  Když zbyde čas: testy místní hlíny na omítky.

 

 

Omítky I. – Hliněné omítky z místní hlíny: 4.- 6.  června
Hliněné omítky mají unikátní vlastnosti v prací s vlhkostí v domě a jsou jednoznačně nej-ekologičtější volbou povrchové úpravy v interiéru.  Na tomto kurzu se naučíte, jak otestovat kvalitu vlastní hlíny, připravit a aplikovat hliněné omítky z místní hlíny.
Obsah kurzu: testování hlíny a příprava místní hlíny, příprava slaměné stěny a dřeva na omítání, příprava mixu, určení poměrů,  omítání hliněnou směsí na slaměné balíky ve dvou vrstvách (přilnavá a hrubá vrstva), seznámení s omítacími technikami. 

 

Omítky II. – Vápenné omítky v exteriéru, ukázka instalace oken:  18. – 20. června
Vápenné omítky již po staletí spolehlivě chrání fasády obydlí i historických budov,  jsou přitom složeny z čistě přírodních materiálů. Vápenné omítky jsou ideální ochranou slaměných stěn před vrtochy počasí, jelikož jsou na ostřik odolnější než omítky hliněné. V rámci tohoto kurzu se naučíte připravovat slaměné zdi na omítání, přípravovat směs omítky a aplikovat je v několika vrstvách, dozvíte se i o dalších možnostech vnějši ochrany slaměného domu.
Obsah kurzu: Příprava tradiční vápenné omítky ze základních přísad. Příprava na omítání – ukázka aplikace rákosu. Aplikace vápenné omítky ve dvou vrstvách. Ukázka profesionální svépomocné instalace oken, včetně izolace konopnou vatou a zalepením difuzními páskami.  Popř. ukázkypráce s hliněnou omítkou.

 

Omítky III. – Finální hliněné omítky a dekorace, vápenné dodělávky
2.- 4. července 
V rámci tohoto omítkové kurzu budeme provádět pohledové finální hliněné omítky na organicky tvarované zdi. Na finální hliněné omítky je skutečně radost pohledět, i vy tak budete mít možnost tento krásný povrch vytvořit.
Budeme se učit finální omítky v několika povrchových úpravách, pracovat a s pigmenty a vytvářet dekorativní obrazce z barevných hlín.
Neděle pak  bude případně věnována práci s vnějí vápennou vrstvou.

Obsah kurzuSeznámení se s profesionálními omítacími nástroji a technikami. Příprava mixu. Techniky vlastní aplikace finálních omítek. Hlazená a filcovaná. Ukázky dekoračních technik. Ukázky práce s barevnými pigmenty. Ukázka váppené omítky.

 

Workshop instalace zelené střechy 16.-18. července
Zelená střecha aneb střecha pokrytá vegetací, je krásná a účelná. Zadržuje vodu, pomáhá při ochlazování prostředí ve městech, čistí vzduch, dělá krásu, můžete na ní pěstovat třeba lesní jahody. Pojďte se na Farmu Naděje naučit zrealizovat zelenou střechu!
Obsah kurzu:  V rámci tohoto experimentálního workshopu budeme vytvářet zelenou střechu na vršku půlkruhového domku pro dobrovolníky. A to ve všech vrstvách včetně drenáže, odvodu vody,  aplikace zeminy a sázení rostlin. Vše projdeme teoreticky i prakticky.

 

 

Info pro všechny kurzy: Výše popsané kurzy jsou především praktické, nicméně jako účastníci dostanete i potřebnou teoretickou průpravu.
Nástroje a nářadí budou na místě. Nutný pracovní oděv. Ubytování je možné na místě v chatkách.

Kurz začíná vždy v pátek v 10:00, končí v neděli v 17:30. Je možné se připojit až v pátek v 17:00 na teoretickou prezentaci.

Termíny kurzů se mohou měnit v návaznosti na aktuální pandemickou situaci. Účastníci budou včas informováni.

Cena jednoho kurzu: 2 500 kč

Zahrnuje nástroje a materiál, možnost přespání v chatičkách. Nezahrnuje stravu. Strava: na objednání nebo vlastní

Studijní materiály: Účatníkům kurzům nadbídneme přístup k našim profesionálně zpracovaným materiálům s detaily pro stavbu slaměného domu. (skladby, řešení detailů, vizualizace)

Lektoři: Jakub Jirků a ing. Viktor Gach, profesionální stavitelé přírodních staveb s řádnými zkušenostmi stavby slaměných domů v ČR a Rakousku.

Více info na: strohnaturcz@gmail.com tel: 775 901 480

Přihláška: zde