Samonosné slaměné domy

Nebraska – samonosná technika slaměných staveb

První a nejstarší technikou stavby slaměných domů je takzvaná technika samonosná – Nebraska. Jak už název napovídá vznikla v USA – odkud s touto technikou celá idea slaměných domů přišla, a to konkrétně z Nebrasky.

První „realizace“ slaměných domů z oblasti Sandhills v Nebrasce se datují ke konci 19. století  a přímo navazují na vynález balíkovacího stroje v 90. letech. Prvním slaměným domem pak byla škola z roku 1896, která však nebyla omítnutá a byla proto sežraná dobytkem.

První slaměné domy totiž neměly ani omítku, ani dřevěnou nosnou konstrukci. A farmáři z Nebrasky stavěli domy ze slaměných balíků poskládaných tak, jako by stavěli z velkých slaměných cihel, čímž reagovali na kritický nedostatek stavebního dřeva, který v  oblasti v 19. století panoval.

První neomítnuté domy pak neměly ani okenní rámy a zdi z balíků nesly samy celou váhu (nutně úsporné) střechy.

Jelikož se však brzy ukázaly výhody slaměného domu – snadná a úsporná realizace a dobrá tepelná izolace – zejména v nebraské zimě, začaly se brzy domy omítat, doplňovat permanentními skleněnými okny a různě vylepšovat. O řemeslné kvalitě těchto domů vypovídá i fakt, že několik realizací z let 1902-1904 dochovalo až dodnes.

Realizace samonosného slaměného domu z počátku minulého století a z prvního desetiletí 21. století.

Metoda stavby samonosných slaměných domů se v USA zachovala a na počátku 21. století zažila nový „uprising“ i v Evropě. Rozšířila se i do České republiky, již jako moderní a modifikovaná metoda, splňující ekologické a bezpečnostní standardy, avšak zachovávající si svou podstatu – samonosné slaměné zdi bez podpůrné konstrukce.

Je v první řadě třeba říci, že jde o disciplínu „královskou“, vyžadující vyšší stupeň plánování i větší požadavky na projektovou dokumentaci a práci statika. Odměnou je však skutečně výjimečný zážitek při realizaci, značná  úspora dřeva a také maximální eliminace tepelných mostů v konstrukci – maximální energetická efektivita skladeb zdí, vůbec největší z myslitelných variant. I proto jsme fanoušky této metody, a protože s ní máme řadu kladných zkušeností a pozitivních ohlasů našich klientů, můžeme ji vřele doporučit ji i vám.

Moderní samonosný slaměný dům a naše realizace blízko Kolína, Neměcko.

Nebraska v našem moderním pojetí

Za 100 let existence samonosných slaměných domů a vývoje metod jejich realizace se také značně zdokonalila metoda stavby a vyřešily se všechny detaily provedení  i potencionální problémy.

Samonosné slaměné domy, tak jak je realizujeme my, jsou vetšinou z malých slaměných balíků – protože 48 cm izolace bohatě stačí. Stěna musí být velmi precizně postavena, protože skutečně každý milimetr se počítá, balíky jsou navzájem spojeny lískovými pruty a celá stěna je  po navršení – většinou 7 řad balíků, svázána a komprimována vázacími pásy.  Po dokončení hrubých stěn může přijít na řadu střecha, okna, omítky, rozvody a podlahy.

Výhodou této konstrukce je také to, že je poměrně rychlá a v rámci workshopu se může zapojit celá rodina a vaši přátelé. Na realizace nosných stěn přitom není potřeba tesaře, jen jednoho z nás v roli experta-lektora.  Jde skutečně o poměrně elegantní a úsporné řešení, jen vyžaduje o něco více plánování, které se vyplatí.