Zateplení slámou/jinými přírodními materiály

Zateplení nevytápěného podkroví/ dvouplášťové střechy

  • v případě nevyužívaného podkrovního prostoru lze použít tepelnou izolaci ze slaměných balíků pro snížení úniku tepla skrze tuto konstrukci.
  • Požadovaný normový součinitel prostupu tepla pro konstrukci do takového prostoru činí
    • Ureq= 0,30 W/(m2K)
  • Hodnota součinitele u konstrukce stropu do nevytápěné půdy zateplené balíky slámy činí cca U= 0,15 W/(m2K), ( v závislosti na skladbě stávajícího stropu), tudíž se blíží k doporučeným hodnotám pro pasivní domy
  • V předprojektové fázi je vhodné ověřit statickou únosnost stropu, při hustotě balíků kolem 110 kg/m3 se dodatečné zatížení pohybuje kolem 40 kg/m2 k tomu hmotnost záklopu s roštem cca 10 kg/m2 , případně dalších 40 kg/ m2 při použití hliněné mazaniny na balících.

Možnosti provedení:

  • Rekonstrukce domu – strop do půdy, kde je půda využívaná pouze k uskladňování nepotřebných věcí..
  • V případě novostaveb u dvouplášťových střech s ventilační mezerou, která je zde nutností pro odvod zkondenzovaných par
  • nabízíme posouzení vhodnosti skladby vrstev stropů a střech, aby byla zachována jejich dlouhodobá funkčnost z hlediska kondenzace vodních par

strop_do_nevytpnho_podkrov_trmov_strop

strop_do_nevytpnho_podkrov_b_strop

Jakub a práce v plném proudu
finito!
Zateplení fasády již existujícího domu + instalace nových oken
Zateplení existující stavby s využitím původních oken